пр. Сенявина 26, Херсон  (0552) 33 80 35  015hvpku@i.ua

Документи, які необхідно обов’язково з собою мати при прийомі на роботу

1. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
2. Трудова книжка, що оформлена за встановленим порядком. Без трудової книжки можливе прийняття на роботу лише за сумісництвом. Трудова книжка потрібна не лише заради записів, які в неї вже внесено, а й як бланк для занесення до неї нових записів.

3. Документи про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про присвоєння відповідної кваліфікації обов’язково подається, якщо це необхідно для допуску до відповідної роботи.
4. Документ військового обліку (або приписне свідоцтво, або довідка, яка видається замість військового квитка), що посвідчує статус особи, яка влаштовується на роботу (допризовник, призовник, військовозобов’язаний), та зазначає військкомат (адміністративно-територіальна одиниця), до якого вона приписана.
5. Довідка про стан здоров’я, що містить висновок лікаря про те, що особі не протипоказана ця робота (подається працівником при прийнятті на роботу у випадках передбачених законодавством).
6. Довідка про присвоєння ідентифікаційного коду.
7. Страхове свідоцтво (подається за наявності).
8. Cвідоцтва про народження дітей (якщо є).
9. Заява про прийняття на роботу.
10. Автобіографія.
11. Особовий листок обліку кадрів.
Пам’ятка
1. Забороняється необґрунтована відмова у прийнятті на роботу. Відповідно до Конституції України будь-яке пряме або непряме обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг при укладенні, зміні та припиненні трудового договору залежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, роду і характеру занять, місця проживання не допускається.
2. Випробування не встановлюється при прийнятті на роботу: осіб, які не досягли вісімнадцяти років; молодих робітників після закінчення професійних навчально-виховних закладів; молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів; осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби; інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи.
3. Забороняється залучення до роботи в нічний час:

  1. вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років (стаття 176);
  2. осіб, молодших вісімнадцяти років (стаття 192).
Як уникнути стрессу
Попередній пост
Позаурочних захід «Моя професія – контролер-касир»
Наступний пост