пр. Сенявина 26, Херсон  (0552) 33 80 35  015hvpku@i.ua

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 2018р.

«Виробництво харчової продукції»

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ — початковий

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ — молодший спеціаліст

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ — 18 «Виробництво та технології»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ — 181 «Харчові технології»

КВАЛІФІКАЦІЯ — Технік-технолог з технології харчування

Перелік компонент освітньо-професійної програми «Виробництво харчової продукції»

Код

н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти, практики)
1 2
ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
Дисципліни циклу  загальної підготовки (ЗП)
ОГЗП Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
ОГЗП01 Історія України
ОГЗП02 Економічна теорія
ОГЗП03 Основи філософських знань
ОГЗП04 Соціологія
ОГЗП05 Культурологія
ОГЗП06 Іноземна мова за професійним спрямування
ОГЗП07 Основи правознавства
ОГЗП08 Українська мова за професійним спрямуванням
ОГЗП09 Фізичне виховання
ОМЗП Цикл математичної, природничо-наукової підготовки
ОМЗП01 Неорганічна хімія
ОМЗП02 Органічна хімія
ОМЗП03 Фізична і колоїдна хімія
ОМЗП04 Аналітична хімія
ОМЗП05 Біохімія
ОМЗП06 Мікробіологія та фізіологія
ОМЗП07 Основи екології
ОМЗП08 Безпека життєдіяльності
ОМЗП09 Процеси та апарати харчових виробництв
ОМЗП10 Технічне креслення
ОМЗП11 Комп’ютерна техніка
ОМЗП12 Основи електротехніки
Дисципліни циклу професійної підготовки (ПП) 
ОПП01 Технологія виробництва кулінарної продукції
ОПП02 Організація виробництва в закладах ресторанного господарства
ОПП03 Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства.
ОПП04 Основи стандартизації та контролю якості харчової продукції
ОПП05 Товарознавство харчових продуктів
ОПП06 Устаткування закладів ресторанного господарства
ОПП07 Основи охорони праці
ОПП08 Економіка підприємств різних типів
ОПП09 Навчальна практика
ОПП010 Технологічна практика
ОПП11 Переддипломна практика
Вибіркові навчальні дисципліни
Навчальні дисципліни за вибором навчального закладу (НЗ)
ВНЗ01 Основи підприємницької та управлінської діяльності
ВНЗ02 Українська кухня
ВНЗ03 Кухня народів світу
ВНЗ04 Охорона праці в галузі

Освітньо-професійна програма «Виробництво харчової продукції» 2016р.

Освітньо-професійна програма «Товарознавство та комерційна діяльність» 2016