пр. Сенявина 26, Херсон  (0552) 33 80 35  015hvpku@i.ua

«Реформи та тенденції розвитку освіти в Україні»

Шановні викладачі!

В Україні повним ходом йде реформа освіти. Наша бібліотека ретельно збирає матеріали стосовно процесів нововведень і основних тенденцій змін в освіті України та конструктивного досвіду зарубіжних країн в цій сфері. Ми підготували для Вас інформацію про нові публікації за темою «Реформи та тенденції розвитку освіти в Україні». Маємо надію, що статті зі списку стануть Вам в нагоді у Вашій такій не простій, але важливій справі.

Детальніше…

Бібліотека ДНЗ «ХВПКУ» на допомогу вчителям у використанні глобальної мережі Інтернет.

Бібліотека ДНЗ «ХВПКУ» на допомогу вчителям у використанні глобальної мережі Інтернет.

Інтернет відкриває реальні можливості для неперервної освіти, тобто «навчання впродовж усього життя», це стало ключовою ідеєю розвитку сучасної системи освіти в усьому світі.

Шановні викладачі за допомогою навігатора, ви можете найти потрібну інформацію, аналізувати її та впроваджувати у практичну діяльність, оперативно реагувати на інноваційний досвід, а також проектувати, створювати, експериментально опробовувати інновації.

ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНІВ З ПРАВОВИХОВНОЇ РОБОТИ

Виховання дітей — ризикована справа. Адже у випадку удачі остання досягнута ціною великої праці і турботи, у випадку ж невдачі горе не порівняти ні з яким іншим.

Демокрит

ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНІВ З ПРАВОВИХОВНОЇ РОБОТИ

(НА ДОПОМОГУ В РОБОТІ ВИКЛАДАЧАМ ПРАВА)

На допомогу викладачу

Володіння ефективними методами навчання, вміння планувати навчальний процес, відбирати зміст навчального матеріалу. Здійснювати педагогічний вплив на учнів, стимулювати розвиток самостійної творчої діяльності та активізацію процесів їх мислення є головними показниками педагогічної майстерності.

Детальніше…

Методичні розробки уроків

Методична розробка, як результат всебічного дослідження, — це видання, яке містить конкретні матеріали на допомогу проведення якого-небудь заходу (заходів), поєднує методичні поради і рекомендації, містить комплекс пропозицій, які сприяють впровадженню найбільш ефективних форм і методів роботи для вирішення якої-небудь проблеми.

Детальніше…

Методичні розробки уроків виробничого навчання

Виробниче навчання — це процес і навчальний предмет у системі професійної підготовки. Його можна розглядати як складник професійної освіти; підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників безпосередньо на виробництві; частину трудового навчання, виховання і професійної орієнтації в навчальних закладах.

Детальніше…

Методичні розробки виховних годин

Виховна година — це одна з найпоширеніших форм організації фронтальної виховної роботи. Це час для спілкування класного керівника зі своїм колективом, коли він використовує різноманітні прийоми, засоби організації взаємодії.

Детальніше…

Методичні розробки позакласних заходів

Позакласна виховна робота — різноманітна діяльність учителів, вихователів, спрямована на виховання учнів і здійснювана в позаурочний час. Її мета полягає у задоволенні інтересів і запитів дітей, розвитку їх творчого потенціалу, нахилів і здібностей у різних сферах діяльності та спілкування.

Детальніше…

«Я крокую до майстерності»

Сучасна парадигма освіти та застосування новітніх технологій потребує якісно нового підходу до підвищення фахової майстерності педагога. Фахівцю необхідні гнучкість і нестандартність мислення, вміння адаптуватися до швидких змін. А це можливо лише за умови високого рівня професійної компетентності, наявності розвинених професійних здібностей.

Детальніше…

Інноваційні технології – шлях реформування профтехосвіти

«Лише творчий учитель може бути джерелом успіху своїх вихованців»

В.Сухомлинський

Інноваційні технології — шлях реформування профтехосвіти

Інформаційний бюлетень Випуск тринадцятий