пр. Сенявина 26, Херсон  (0552) 33 80 35  015hvpku@i.ua

Закони України

Постанови Верховної Ради України

· Про встановлення щорічної Премії ВРУ педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів

· Про заснування соціальних стипендій ВРУ для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей

Укази Президента України

· Про Національну доктрину розвитку освіти

· Про основні напрями реформування ПТО

· Про додаткові заходи щодо вдосконалення професійно-технічної освіти в Україні

· Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні

· Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики

· Положення про стипендії Президента України для призерів і учасників всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів ПТНЗ

· Про Положення про гранти Президента України для випускників ПТНЗ

· Про стипендії Президента України учасникам і призерам міжнародних учнівських олімпіад з базових навчальних предметів

· Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді

· Про підвищення розміру стипендій студентам та учням навчальних закладів

· Про комплексні заходи з профілактики правопорушень

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

· Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року

· Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки України

· Про затвердження Типового положення про Головне управління освіти і науки Київської міськдержадміністрації, управління освіти і науки обласної, Севастопольської міської держадміністрацій

· Про створення Міжгалузевої ради з професійно-технічної освіти

· Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки

· Про затвердження Держстандарту ПТО

· Про затвердження Положення про ПТНЗ

· Про вдосконалення мережі ВНЗ і ПТНЗ

· Про схвалення Плану заходів, спрямованих на задоволення потреби ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах

· Про ліцензування, атестацію, акредитацію навчальних закладів

· Про ліцензування освітніх послуг

· Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг

· Про затвердження Тимчасового державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ

· Про затвердження Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ

· Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів

· Про затвердження Положення про ступеневу ПТО

· Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні

· Про затвердження Комплексних заходів формування ступеневої освіти

· Про затвердження Положення про Державну інспекцію навчальних закладів

· Питання управління окремими державними професійно-технічними навчальними закладами, підпорядкованими МОН

· Про порядок створення, реорганізації та ліквідації навчально-виховних закладів

· Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у ВНЗ і вищих професійних училищах

· Про затвердження Положення про освітній округ

· Про внесення змін до Порядку надання робочих місць

· Про затвердження Порядку працевлаштування випускників ПТНЗ

· Про внесення змін до Положення про ПТНЗ

· Про внесення змін до Державного стандарту загальної середньої освіти

· Про документи про освіту та вчені звання

· Про затвердження зразків документів ПТО

· Про затвердження Положення про реєстрацію нормативних актів

· Про оплату праці в бюджетній сфері

· Про затвердження Порядку отримання благодійних внесків

· Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах

· Про методику оцінки сільськогосподарських земель

· Про затвердження Положення про справляння фіксоваго сільськогосподарського податку

· Про затвердження Порядку складання кошторису

· Про Правила дорожнього руху

· Про затвердження Положення про видачу посвідчень водія

· Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

· Про схвалення Концепції Державної програми «Репродуктивне здоров’я на 2006 — 2015 роки»

· Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації» на 2002 — 2011 роки

· Про затвердження Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення на період до 2012 року

· Про порядок повного державного утримання та забезпечення учнів державних професійних навчально-виховних закладів безкоштовним харчуванням і стипендією

· Про розмір стипендій Президента України учасникам і призерам міжнародних учнівських олімпіад з базових навчальних предметів

· Про збільшення розміру академічної стипендії Президента України для найбільш обдарованих молодих митців

· Про збільшення розміру державних стипендій для підтримки діячів літератури і мистецтва, особливо обдарованих учнів і студентів спеціалізованих навчальних закладів у галузі культури

· Про заснування стипендії КМУ переможцям Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови і літератури

· Порядок призначення і виплати стипендій

· Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів

· Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років

· Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати

· Про реалізацію окремих положень ст. 57 Закону України «Про освіту»

· Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці

· Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності

· Про внесення змін до деяких постанов КМУ з питань оплати праці

· Про реалізацію Закону України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст.57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів

· Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності

· Про встановлення надбавки педагогічним працівникам

· Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів

· Про затвердження умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток

· Про документи про освіту та вчені звання

· Про затвердження зразків документів про професійно-технічну освіту

· Про виготовлення документів про освіту

· Про затвердження Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008 — 2011 роки

· Про затвердження Державної програми «Вчитель»

· Про затвердження Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки

· Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів для державних потреб у 2013 році

· Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням

Накази Міністерства освіти і науки України

Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів

Про затвердження Положення про Раду керівників МОН Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу в ПТНЗ

Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної діяльності

Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти

Про затвердження Положення про дистанційне навчання

Рішення підсумкової колегії МОН України від 26.08.2010 «Про підсумки розвитку професійно-технічної освіти у 2009/2010 навчальному році та завдання на 2010/2011 навчальний рік»

Рішення колегії МОН України від 27.08.2009 «Тенденції та пріоритетні напрями діяльності органів управління освітою, установ і навчальних закладів професійно-технічної освіти на 2009/2010 навчальний рік»

Рішення колегії МОН України від 28.08.2008 «Сучасні тенденції розвитку професійно-технічної освіти: пріоритети та завдання»

Про запровадження освітньої програми «Intel® Навчання для майбутнього» щодо навчання педагогічних працівників ПТНЗ«

Про затвердження Типових штатних нормативів професійно-технічних навчальних закладів

Про затвердження Галузевої цільової програми «Підручник для ПТНЗ»

Про затвердження Плану дій МОН України для реалізації розпорядження КМУ «Про схвалення плану заходів, спрямованих на задоволення потреб ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах»

Про затвердження ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти

Про затвердження Порядку здійснення контролю за дотриманням Ліцензійних умов надання освітніх послуг

Про затвердження Положення про експертну комісію та Порядку проведення ліцензійної експертизи

Про затвердження Типового положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів

Про документи з питань ліцензування

Про затвердження Положення про експертну комісію та порядок проведення акредитаційної експертизи

Про встановлення нормативів витрат, пов’язаних з проведення акредитації

Про затвердження державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних робітничих професій від 23.08.2006

Про затвердження державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних робітничих професій від 29.08.2007

Про затвердження державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних робітничих професій від 23.04.2008

Про затвердження державних стандартів професійно-технічної освіти з робітничих професій від 28.10.2009

Про впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти з робітничих професій від 31.01.2011

Про розробку державних стандартів професійно-технічної освіти відповідно до компетенцій

Про формування обсягів державного замовлення на підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах МОН України

Про затвердження Положення про ДПА учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти

Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти

Про затвердження Положення про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти

Про затвердження Інструкції звільнення від випускних і перевідних екзаменів учнів середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів України за станом здоров’я

Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності

Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання системи професійно-технічної освіти

Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів загальноосвітніх навчальних закладів

Про затвердження Інструкції про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності

Про затвердження Інструкцій з ведення журналів обліку теоретичного та виробничого навчання учнів ПТНЗ

Про затвердження Інструкції про порядок обчислення зарплати працівників освіти

Про упорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ

Про затвердження Положення про ВПУ та Центр ПТО

Про затвердження Тимчасового положення про професійний ліцей

Про затвердження Положення про навчальний центр при установі виконання покарань

Про затвердження Положення про навчальне господарство ПТНЗ, що здійснює підготовку кваліфікованих робітників для сільського господарства

Про затвердження Типового договору про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або про надання додаткових освітніх послуг навчальними закладами

Про затвердження форм держстатзвітності з питань професійно-технічної освіти та інструкцій щодо їх заповнення

Про затвердження Типового положення про атестацію педпрацівників України

Про затвердження Положення про порядок затвердження та погодження статутів вищих та професійно-технічних навчальних закладів у МОН України

Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю

Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за діяльністю навчальних закладів

Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах

Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах

Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих МОН України

Про затвердження Положення про кабінет охорони праці та безпеки життєдіяльності ПТНЗ

Про затвердження примірних інструкцій з охорони праці під час виробничого навчання за професією «Електрогазозварник», «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» для учнів ПТНЗ

Про затвердження Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України

Про затвердження Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти

Про затвердження Типових правил прийому до ПТНЗ України

Про затвердження Положення про золоту і срібну медаль

Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України

Про затвердження Орієнтовного положення про організацію і проведення виховної роботи в ПТНЗ МОН України

Про затвердження Концепції національного виховання студентської молоді

Про затвердження Примірного Положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу

Про затвердження Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу

Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України

Про затвердження Положення про мережу освітянських бібіліотек МОН України та АПН України

Про затвердження Положення про туристські маршрутно-кваліфікаційні комісії навчальних закладів системи МОН України

Про затвердження Положення про дисциплінарну кімнату спеціальної загальноосвітньої школи та спеціального професійного училища для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання

Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах

Про затвердження Положення про ІВС «Освіта» та Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка

Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка

Про затвердження опису зразків документів про професійно-технічну освіту

Про затвердження студентського та учнівського квитків державного зразка

Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку студентських та учнівських квитків державного зразка та їх карток

Про затвердження Правил використання комп’ютерних програм у навчальних закладах

Про затвердження Положення про Всеукраїнський чемпіонат з інформаційних технологій «Екософт»

Про затвердження інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів

Про Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи МОН

Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників

Про систему рейтингового оцінювання діяльності професійно-технічних навчальних закладів у 2011-2012 навчальному році

Про затвердження Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України

Про формування обсягів державного замовлення на підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах Міністерства освіти і науки України

Нормативні документи інших міністерств і відомств

· Про Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту

· Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій

· Про затвердження Правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти

· Про затвердження Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов’язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки

Нормативні документи щодо морального та матеріального заохочення педпрацівників ПТНЗ

· Закон України «Про державні нагороди України»

· Указ Президента України «Про Примірне положення про відомчі заохочувані ознаки

· Указ Президента України «Про відомчі заохочувальні відзнаки»

· Указ Президента України «Про почесні звання України»

· Указ Президента України «Про Державну премію України в галузі освіти»

· Розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання запровадження заохочувальних відзнак Прем’єр-міністра України»

· Постанова Кабінету Міністрів України «Про Почесну грамоту Кабінету Міністрів України»

· Постанова Верховної Ради України «Про встановлення щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів»

· Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України»

Нормативна база психологічної служби

Закони України

 

1. Закон України ПРО ОСВІТУ

2. Закон України ПРО ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ

3. Закон України ПРО ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНУОСВІТ

4. Закон України ПРО ДОШКІЛЬНУ ОСВІТУ

5. Закон України ПРО ПОЗАШКІЛЬНУ ОСВІТУ

6. Закон України ПРО ОХОРОНУ ДИТИНСТВА

7. Закон України ПРО СПРИЯННЯ СОЦІАЛЬНОМУ СТАНОВЛЕННЮ ТА РОЗВИТКУ МОЛОДІ В УКРАЇНІ

8. Закон України ПРО СОЦІАЛЬНУ РОБОТУЗ ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ

9. Закон України ПРО ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї

10. Закон України ПРО СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ

11. Закон України ПРО ЗАХИСТ СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ

12. Закон України ПРО РЕАБІЛІТАЦІЮ ІНВАЛІДІВ В УКРАЇНІ

Укази ПРЕЗИДЕНТА України

1. Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні

2. Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей

Постанови КМУ

1. Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників

2. Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним, педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам

3. Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти

4. Про внесення змін до переліку закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років

5. Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами

6. Про реалізацію статті 54 Закону України «Про освіту» та статті 48 Закону України «Про вищу освіту»

7. Про затвердження переліку послуг з виховання та навчання, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість

8. Про затвердження Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року»

9. Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки

10. Про затвердження Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

11. Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2006-2016 роки»

Накази МОН

1. Про затвердження Типового положення про центри практичної психології і соціальної роботи

2. Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів

3. Про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України

4. Про затвердження «Стратегії розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2008 року»

5. Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам

6. Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників

7. Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України

8. Про затвердження Концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді

9. Про затвердження положень про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України

10. Про затвердження Порядку розгляду зверненьта повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення

11. Про заходи МОН України по реалізації Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні»

12. Положення про психологічну службу системи освіти України

ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ПСИХОЛОГА

Лист МОН щодо планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України

Лист МОН про статус практичного психолога

Лист МОН України «Про забезпечення фахівцями та пріоритетні напрями діяльності психологічної служби системи освіти у 2015-2016 навчальному році»

Лист МОН України щодо профілактики учинення дітьми навмисних самоушкоджень

Оперативна інформація щодо учнів (вихованців), що переселилися із АРК, Донецької та Луганської областей та зараховані до навчальних закладів

Науково-методичний вісник

Науково-методичний вісник «Професійна освіта» № 1-2 (42-43) 2014 р.

Науково-методичний вісник «Професійна освіта» № 1-2 (40-41) 2013 р.

Науково-методичний вісник «Професійна освіта» № 1-2 (38-39) 2012 р.

Науково-методичний вісник «Професійна освіта» № 1-2 (36-37) 2011 р.

Науково-методичний вісник «Професійна освіта» № 34-35 2010 р.

Науково-методичний вісник «Професійна освіта» № 32-33 2009 р.

Науково-методичний вісник «Професійна освіта» № 30-31 2008 р.

Науково-методичний вісник «Професійна освіта» № 28-29 2007 р.

Науково-методичний вісник «Професійна освіта» № 26-27 2006 р.

Науково-методичний вісник «Професійна освіта» № 24-25 2005 р.