пр. Сенявина 26, Херсон  (0552) 33 80 35  015hvpku@i.ua

ДНЗ «Херсонське вище професійне комерційне училище»: хто ми є?

Державний навчальний заклад «Херсонське вище професійне комерційне училище» (ХВПКУ) створено на базі Херсонського технікуму радянської торгівлі; закладу, який здійснював підготовку фахівців з середньою освітою за денною та заочною формою навчання з 1969 року. Технікум був кузнею висококваліфікованих робітників для радянської торгівлі та громадського харчування.

У 1993 році відбулось злиття бази технікуму та професійно-технічного училища № 15. Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 19.05.1993р. № 146 було створено новий навчальний заклад — Вище професійне комерційне училище № 15. З метою приведення назви Вищого професійного комерційного училища у відповідність до сучасних вимог і напрямів підготовки кваліфікованих кадрів, наказом Міністерства освіти і науки України від 20 жовтня 2003 року № 701 була замінена назва закладу на Херсонське вище професійне комерційне училище.

Відповідно до статті 21 Закону України «Про професійно-технічну освіту» та статей 8 і 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб-підприємців», згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 23.11.2010 року № 1112 змінено назву закладу на Державний навчальний заклад «Херсонське вище професійне комерційне училище».

Освітня діяльність навчального закладу здійснюється на основі Статуту, прийнятого загальними зборами трудового колективу 27 червня 2013р. (протокол № 2), розробленому на основі чинного законодавства, погодженого з Департаментом освіти і науки, молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації і має державну реєстрацію і затвердженого Міністерством освіти і науки України.

Училище є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в банківських установах, штамп і печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Юридична адреса училища: 73034, м. Херсон, проспект Сенявіна, 26. Ідентифікаційний код за ЗКПО № 21278679.

Нелегким був шлях формування, становлення й удосконалення ДНЗ «ХВПКУ». Він став одним із небагатьох в Україні закладів нового типу, в якому здійснюється підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації працівників торговельного, бухгалтерського, технологічного напрямків.

Перехід підприємств на ринкові умови вимагав створення системи підготовки робітників, які б гнучко реагували на запити підприємств різних рівнів та вимог науково-технічного прогресу. У зв’язку з цим в училищі почали готувати майбутніх фахівців за ступеневою формою навчання. На другому ступені здобувається робітнича професія, а на третьому — здійснюється підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».

Навчальний заклад здійснює ступеневу підготовку фахівців торгівлі та ресторанного господарства і надає повну загальну середню освіту.

Підготовка кваліфікованих робітників проводиться у ДНЗ «ХВПКУ» за такими професіями:

  • 5220 Продавець продовольчих товарів;
  • 5220 Продавець непродовольчих товарів;
  • 5122 Кухар;
  •  5123 Бармен;

Інтегрованими професіями:

  • 5220, 4211 «Продавець продовольчих товарів, контролер-касир»
  • 5220, 4211 «Продавець непродовольчих товарів, контролер-касир»
  • 5122, 7412 «Кухар, кондитер»

Підготовка фахових молодших бакалаврів проводиться за такими спеціальностями:

  • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
  • 181 Харчові технології.

Навчальний заклад тісно співпрацює з обласним центром зайнятості за програмами підготовки та перепідготовки незайнятого населення за сьома професіями.

Діяльність училища відповідає заявленому статусу та здійснюється на рівні ДС ПТО з дотриманням вимог діючих нормативно-правових актів на право закладу провадити освітню діяльність.

Зміст навчального процесу і тривалість навчання в училищі визначається навчальними планами і програмами, які розроблені на основі типових навчальних планів і програм та відповідно з базисною структурою розподілу годин з предметів. Навчальні плани та програми погоджені з підприємствами — замовниками кадрів.

ДНЗ «ХВПКУ» забезпечує реалізацію прав громадян на здобуття професійно-технічної та загальної середньої освіти і здійснює первинну професійну підготовку, професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації, перепідготовку згідно ліцензії (витяг) серія ЛП № 02513-000645 від 07.04.2017р. за 14 професіями та свідоцтва про атестацію серія РД № 040489 від 16.10.2015р.

Училище співпрацює з обласним центром зайнятості. Протягом останніх років закладом здійснено професійно-технічне навчання з професій: «Кухар», «Бармен», «Продавець продовольчих товарів», «Продавець непродовольчих товарів», «Офісний службовець (бухгалтерія)».

Фінансування училища в межах обсягів державного та/або регіонального замовлення здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та освітньої субвенції, що надається з державного бюджету України на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів на умовах державного та/або регіонального замовлення. Додатковими джерелами фінансування училища є доходи від надання послуг населенню, добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, організацій, окремих громадян.

Підготовка кваліфікованих робітників і молодших спеціалістів здійснюється для підприємств торгівлі і ресторанного господарства: ТОВ «Буфет.ІК», ТОВ «Світ школяра», кафе «Золотий ключик», готельно-ресторанний комплекс «Фрегат», кафе «Гетьман», ТОВ «Авіон+», мережа «Везунчик», ТОВ «ЕКО», мережа «ЕКО МАРКЕТ», ТОВ «АЛЬЯНС МАРКЕТ» та інші.

Відносини між навчальним закладом і державними та комерційними підприємствами регулюються на основі угод.

Бінарне засідання гуртків з української мови і літератури та іноземної мови
Попередній пост
Показовий урок з англійської мови «Вечеря на двох»
Наступний пост