пр. Сенявина 26, Херсон  (0552) 33 80 35  015hvpku@i.ua
Z dosvidu roboty vykladacha Ivanchuk Iryny Mefodiyivny

З досвіду роботи викладача історії України Іванчук Ірини Мефодіївни

Іванчук Ірина Мефодіївна, викладач історії

вища кваліфікаційна категорія

Тема досвіду: «Формування комплексу життєвих та предметних компетенцій учнів через впровадження інноваційних технологій».

Анотація досвіду:

Іванчук Ірина Мефодіївна,запроваджує в роботі з учнями особистісно-орієнтовані, інтерактивні, інформаційно-телекомунікаційні технології.

Здійснює формування комплексу життєвих та предметних компетенції учнів через виховання творчої особистості, здатної критично, мислити, зіставляти та аналізувати факти, аргументовано захищати власний погляд, самостійно вирішувати проблеми, здобувати й застосовувати одержані знання, вміти реалізувати її на практиці.

Головною метою своєї педагогічної діяльності, а отже і досвіду, викладач вважає наступне:

  1. Стійке засвоєння учнями науково обґрунтованого стандарту знань з історії. Історія — це наука про людину в часі, розуміння багатогранності й суперечності історичних процесів, вироблення особистого ставлення до явищ, подій та історичних персоналій.
  2. Виховання творчої особистості, здатної мислити критично та альтернативно, самостійно вирішувати проблеми, здобувати й застосовувати одержані знання.
  3. Формування історичної свідомості, духовності, загальнолюдських моральних якостей, уявлень і почуттів національної ментальності, виховання патріотизму та громадянськості.
  4. Дати значний словниковий запас, навчити вільно висловлювати свою думку.
  5. Навчити орієнтуватися у великому потоці інформації, вибирати з нього основне.
  6. Виробити вміння самостійно аналізувати, синтезувати, класифікувати події.
  7.  Знаходити у минулому можливі шляхи розв’язання сучасних суспільних проблем;
  8. Використовувати набутий досвід та результати діяльності у своєму житті.

Суть педагогічного досвіду полягає у майстерній організації формування предметних компетентностей з умілим використанням інтерактивних технологій як засобу самореалізації кожного учня. Педагогічний хист виявляється у вмінні поєднати продуктивні інноваційні методики із традиційними, мотивовано моделювати уроки різних типів і структур.

Викладач постійно втілює в навчально-виховний процес інноваційні форми і методи роботи з учнями, здійснює індивідуальний підхід до кожного з них.

З досвіду роботи викладача технології приготування їжі з основами товарознавства Альошина Володимира Васильовича
Попередній пост
Інформаційно-аналітична довідка за звітний період 2011-2016 роки директора ДНЗ «ХВПКУ» Олімської Євгенії Павлівни
Наступний пост