пр. Сенявина 26, Херсон  (0552) 33 80 35  015hvpku@i.ua
Z dosvidu roboty psykholoha Slatvinsʹkoyi Valentyny Mykolayivny

З досвіду роботи практикуючого психолога Слатвінської Валентини Миколаївни

Слатвінська Валентина Миколаївна здійснює свою діяльність в таких головних напрямках:

  • робота з учнями;
  • робота з викладачами і майстрами в/н;
  •  робота з батьками.

Роботу з учнями Слатвінська В.М. спрямовує на здійснення індивідуального підходу з метою виявлення їх творчих здібностей та умов їхнього розвитку, формування здорового способу життя, подолання кризових життєвих ситуацій, стресових станів. Робота психолога спрямована на своєчасне попередження виникнення конфліктів та проблем у міжособистісних стосунках, на запобігання створення конфліктних ситуацій у навчально-виховному процесі. З учнями проводяться заняття з аутотренінгу, індивідуальні та групові консультації, тренінги, психолого-корекційні ігри, психологічне дослідження.

Роботу з обдарованими учнями психолог спрямовує на визначення показників обдарованості допомогу викладачам в оптимальній побудові навчального завантаження обдарованого учня, залучення його до винахідництва і дослідницької роботи, розвитку самостійності учня, інтересу до творчості.

Роботу з учнями, які стоять на внутриучилищному обліку Валентина Миколаївна спрямовує на:

а) вплив на умови сімейного виховання учня через:

  • підвищення психолого-педагогічної грамотності батьків;
  • допомогу в організації розумової діяльності учня;
  • коригування взаємин учня і педагогів;

б) допомогу учню в особистісному зростанні через:

  • керівництво спілкування учня з ровесниками;
  • включення учня в активну роботу групи училища на основі її інтересів і нахилів.

Значний досвід накопичено в напрямку роботи з батьками, для яких Валентина Миколаївна розробила науково-практичний посібник «Профілактика та подолання конфліктів у системі взаємовідносин „батьки — учень“», «Типові помилки сімейного виховання».

Психолог здійснює індивідуальне консультування батьків, попереджувально-профілактичну і корекційну роботу направлену на налагодження взаєморозуміння батьки-діти, профілактику сімейних конфліктів, вирішення проблем учнів; виступає на батьківських зборах з інформаціями, лекціями, бесідами, диспутами, доповідями, здійснює психологічну просвіту (заняття батьківського всеобучу, випуск буклетів, розробка психологічних рекомендацій щодо підходу до сімейного виховання; корегування поведінки дітей та батьків.).

Слатвінська Валентина Миколаївна з викладачами і майстрами в/н проводить індивідуальні консультації, тренінги, психолого-корекційні вправи, заняття з придбання навичок психогігієни (релаксація, медитаційні вправи, дихання), виступає з доповідями на засіданнях педагогічної ради, методичної комісії класних керівників, інструктивно-методичних нарадах, на раді керівництва, психолого-педагогічних читаннях.

Всі заходи психолога, направлені на роботу з педагогічним колективом сприяють формуванню позитивного психологічного клімату в училищі, налагодженню взаємодії співробітництва між учнями і викладачами, допомагає досягти високих показників навчально-виховної роботи колективу, високого рівня психічного і фізичного здоров’я учнів і педагогів.

За високий професіоналізм та активну участь у навчанні та вихованні молоді Слатвінська В.М. нагороджена грамотою Міністерства освіти і науки України, знаком «Відмінник освіти України».

Виступ на обласному вебінарі: Соціально-психологічні проблеми насильства в сучасному суспільстві та шляхи їх вирішення

Година спілкування в групах I курсу Репродуктивне здоров’я молоді: фактори впливу і ризику, захисту і збереження здоров’я

Тренінг Тема: Розвиток внутрішнього потенціалу

 

З досвіду роботи майстра виробничого навчання Картановіч Наталії Олександрівни
Попередній пост
З досвіду роботи викладача професійно-теоретичної підготовки Севериненко Тетяни Ігорівни
Наступний пост