пр. Сенявина 26, Херсон  (0552) 33 80 35  015hvpku@i.ua
Z dosvidu vykladacha Miroshnychenko Oleny Viktorivny

З досвіду викладача зарубіжної літератури Мірошниченко Олени Вікторівни

Мірошниченко Олена Вікторівна, викладач зарубіжної літератури, старший викладач.

Тема досвіду: «Формування та розвиток творчих і пізнавальних здібностей учнів».

Анотація досвіду:

Мірошниченко Олена Вікторівна свою роботу будує на принципах та засадах особистісно-орієнтованого навчання, а це означає, що всі свої зусилля спрямовує на конкретного учня, на його особистість, розвиває здатність учнів мислити, аналізувати, виробляти власні естетичні судження, розв’язувати філософські, пізнавальні та життєві проблеми, адаптуватись до мінливих умов сучасності. Працює в напрямку розвитку творчих здібностей учнів, вчить їх думати, співчувати, шукати істину, створюючи умови щодо їх самореалізації. Олена Вікторівна здійснює особистісно-орієнтований підхід через інтерактивні технології та технологію проблемного навчання.

Викладач системно використовує в роботі елементи методики критичного мислення, інтерактивні технології.

Суть досвіду полягає в реалізації головних проблем навчального і виховного характеру, а саме:

1) активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках світової літератури шляхом поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання, прогресивного педагогічного досвіду;

2) здійснення міжпредметних зв’язків;

3) оптимальне комплексно-методичне забезпечення предмета;

4) формування читацької культури та творчих здібностей учнів на уроках і позакласній роботі.

З метою глибокого осмислення художньо-естетичного змісту літературного твору та вдосконалення навичок самостійного обґрунтування особистих думок з приводу аналізованого тексту Мірошниченко Олена Вікторівна проводить уроки-диспути, уроки-дискусії. Часто у своїй роботі використовує уроки-дослідження. Практикує такі види дослідження: біографічний, читацький, літературознавчий, історичний, мистецтвознавчий, краєзнавчий, бібліографічний.

Таким чином, уроки літератури викладача побудовані на принципах особистісно-орієнтованого навчання з використанням інтерактивних технологій в поєднанні з класичними моделями навчання, комплексно-методичне забезпечення та позакласна робота сприяють розвиткові пізнавальної, розумової і творчої діяльності учнів.

Відкритий урок з предмету «Економіка підприємств та основи підприємницької діяльності» за темою «Товарні запаси — необхідна умова розвитку товарообігу»
Попередній пост
Конкурс професійної майстерності «Кращий офісний службовець (бухгалтерія) — 2017»
Наступний пост