пр. Сенявина 26, Херсон  (0552) 33 80 35  015hvpku@i.ua
Z dosvidu roboty vykladacha matematyky Klymenko O.V.

З досвіду роботи викладача математики Клименко О.В.

Клименко Олена Володимирівна, викладач математики та інформатики, вища кваліфікаційна категорія, викладач-методист.

Тема досвіду: «Формування ключових компетентностей учнів шляхом впровадження інноваційних технологій на уроках математики»

Анотація досвіду:

Викладач поставила перед собою мету: «Жодного уроку — без позитивного результату». І з появою інтерактивних технологій ця мета стала реалізовуватися на уроках математики та інформатики.

Клименко О.В. ефективно застосовує інноваційні освітні методики і технології, використовує в навчально-виховному процесі сучасні методи і прийоми навчання, організовує роботу в парах і мікрогрупах. Як джерело нової інформації використовуються підручники, посібники, довідникова література, мультимедійні програми з математики, комп’ютерне тестування, електронні опорні конспекти, електронний педагогічний програмний засіб з математики розроблений і систематизований власноруч. Особливо цінним у досвіді Клименко О.В. є широке використання завдань практичного та професійного спрямування які оформлені у вигляді брошури та розкривають значення математики в практичній діяльності та в майбутній професії.

Клименко О.В. організовує позаурочну роботу учнів шляхом впровадження нетрадиційних форм і методів. Узагальнено методичні розробки нестандартних засідань гуртка з математики.

При викладанні математики Клименко О.В. використовує групову навчально-пізнавальну діяльність на різних етапах уроку з врахуванням рівня пізнавальної активності та математичних здібностей. Найбільш продуктивною групова робота є на уроках закріплення та застосування знань, умінь та навичок. Інтерактивні методи, які використовує на уроках: робота в парах, «мозковий штурм», мікрофон, розв’язування ситуаційних задач, мозаїка, дискусія, розв’язування проблеми. Широко використовує нетрадиційні форми і методи: ігри, змагання, конкурси. Залежно від теми і мети уроку проводить уроки-подорожі, урок-гру, урок-КВК та інші. Використовує прийоми, які дають змогу ефективно застосовувати навчальний матеріал для формування в учнів навичок самоосвіти, виховувати віру в свої сили та прагнення до знань.

Клименко О.В. запроваджує інформаційні та телекомунікаційні технології у навчальний процес, розробила комп’ютерний супровід (презентації, динамічні схеми, графіки) до всіх тем курсу алгебри і геометрії, організовує проектну діяльність учнів, використовує он-лайнове тестування, впроваджує хмарні технології навчання.

З досвіду роботи викладача біології Лисицької О.О.
Попередній пост
День народження ДНЗ «ХВПКУ»
Наступний пост