пр. Сенявина 26, Херсон  (0552) 33 80 35  015hvpku@i.ua

«Соборність і злагода — умови процвітання України»

Список літератури

1. Ванюшина О. Історико- соціологічна інтерпретація поняття «солідарність» // Вісник Київського національного торгівельно-економічного ун-ту, 2007. -№ 2. — С. 112-121

2. Бевз Т. Інструкція Тимчасового уряду як каталізатор боротьби за соборність етнічних українських земель // Історичний журнал, 2010. −1-3. — С. 14-26

3. Губарев В. К. История Украины: Универсальный иллюстрированный справочник. — Донецк: ООО ПКФ «БАО», 2006.- 576 с.

4. Костюк С. Злука УНР і ЗУНР: уроки для сучасної України // Віче, 2010. -№ 2. — С. 12-16

5. Крива Т.Ю. Основні етапи розвитку і становлення ідеї Соборності України // Вісник київського Нац. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. Філософія. Політологія. , 2006. -№ 76/79. — С. 110-113

6. Курас Д. Микита Шаповал про українську націю, державу та її творення: погляд із сьогодення // Історичний журнал, 2008. -№ 2. — С. 31-42

7. Літошенко Ю. В. Біполярність України — фактор соборності українського народу // Грані, 2014. -№ 6. — С. 100-105

8. Любовець О. Проблема соборності українських земель у програмах і діяльності українських політичних партій (1917-1920 рр.) // Історичний журнал, 2009. −3. — С. 3-13

9. Мацькевич М. Історико-правові аспекти проголошення Акта Злуки УНР та ЗУНР // Юридична Україна, 2010. -№ 12. — С. 25-31

10. Мельник Л. Утвердження ідеї українського національного самовизначення (кінець ХVІІІ- початок ХХ ст.) / Л. Мельник. — 2-ге вид., доп. — К. : ПП Сергійчук М.І., 2012. — 103 с.

11. Патер І. Союз визволення України: Проблеми державності і соборності / І. Патер ; Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевич НАН України. — Львів, 2000. — 346 с.

12. Плешко М. Ідеологія солідаризму в контексті державотворення України // Вісник Київського Національного університету ім. Т.Г. Шевченка. Серія. Українознавство, 2009. -№ 13. — С. 52-55

13. Предборський В.А. «Історичне повернення» як дискурсивний засіб побудови моделей суспільної організації в кризових умовах // Формування ринкових відносин в Україні, 2014. -№ 7/8, № 7. — С. 3-7

14. Реєнт О. Ідея Соборності України у ХІХ — на початку ХХ ст.: духовне та культурне підгрунтя // Історія України. (Шкільний світ), 2013. -№ 2. — С. 4-8

15. Степаненко М. Наша соборність, самостійність — у мові // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях та колегіумах. , 2008. -№ 10. — С. 90-100

16. Фурман А. Село — духовне серце України // Психологія і суспільство, 2010. -№ 4. — С. 8-11

17. Червінський, Віктор Соборність рідної землі-основа нації і держави // Українське слово, 2011. -№ 4. — С. 1

Інтернет-посилання

1. Гай-Нижник П. ІV Універсал Української Центральної Ради // Особистий сайт: http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/doc/video_iv_universal..php

2. Жежера В. Як приймався ІV Універсал, який проголосив незалежність України у 1918 році // Україна. Історія великого народу: http://www.litopys.com.ua/ encyclopedia/ukra-na-p-d-chas-revolyuts-1905-1907-rr/yak-pryymavsya-iv-universal-yakyy-progolosyv-nezalezhnist%60-ukrayiny-u-1918-rotsi/

3. Зінченко О. Незалежність № 1: Коли Грушевський насправді її оголосив, чому Винниченко сумнівався, а Єфремов був проти // Історична правда: http://www.istpravda.com.ua/articles/2015/01/26/146960/

4. Ісаюк О. Забута незалежність. За один рік до Соборності // Історична правда: http://www.istpravda.com.ua/columns/2012/01/22/69636/

5. Чоп Г. П’ять спроб України оголосити незалежність: від Центральної Ради до ОУН // IPress.ua: http://ipress.ua/articles/pyat_sprob_ukrainy_progolosyty_ nezalezhnist_vid_tsentralnoi_rady_do_oun_26149.html

6. Верстюк В. День Соборності України: історія виникнення традиції й свята // Європейська Україна: http://eukraina.com/publ/human_development/den_sobornosti _ukrajini_istorija_viniknennja_tradiciji_j_svjata/6-1-0-185

7. Гай-Нижник П. Акт злуки УНР та ЗУНР: втілення і крах ідеалу Соборної України // Особистий сайт: http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/doc/172doc.php

8. Галущак М. «Потрібний живий ланцюг Львів-Луганськ»: інтерв’ю із істориком Олегом Павлишиним // Історична правда: http://www.istpravda.com.ua/ articles/2013/01/22/109449/

9. «Ланцюг Єднання» у січні 1990 року. Родинні фото // Історична правда: http://www.istpravda.com.ua/artefacts/2013/01/23/109614/#12

10. Сеньків М. Акт злуки УНР та ЗУНР — знакова подія української історії // СНУ імені Л.Українки. Історичні студії. — 2013: http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/ 123456789/6620/1/Senkiv.pdf

11. Скорич Л. Акт злуки 22 січня: передумови і наслідки // Львівська політехніка. Історичні науки. — 2008. С. 97–101: http://vlp.com.ua/files/15_8.pdf

12. Соборна Україна: від ідеї до сьогодення // Електронна бібліотека НЮУ імені Я.Мудрого: http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id= 304:soborna-ukraina-vid-idei-do-sohodennia&Itemid=236

13. Тимченко Р. Акт злуки 22 січня 1919 р. та проблеми його реалізації (січень—листопад 1919 р.) // Український історичний збірник — 2009. — Вип. 12. — С. 183–193: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/10692/23-Tymchenko. pdf?sequence=1

14. Файзулін Я., Скальський В. Свято Злуки: унікальні фото від Інституту національної пам’яті // Історична правда: http://www.istpravda.com.ua/artefacts/ 2011/01/22/17352/#19

«День Соборності: мовою фактів і документів» 
Попередній пост
Цінність життя
Наступний пост