пр. Сенявина 26, Херсон  (0552) 33 80 35  015hvpku@i.ua

Правила прийому  до ДНЗ «Херсонське вище професійне комерційне училище» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році

Правила прийому на навчання до Державного навчального закладу «Херсонське вище професійне комерційне училище» на 2018 рік

1. Загальна частина

1.1. Правила прийому на навчання до Державного навчального закладу «Херсонське вище професійне комерційне училище» на 2018 рік розроблені відповідно до законодавства України, Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 р. № 499, Наказу Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін до Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України» від 09.04.2014 № 344.

1.2. На навчання до Державного навчального закладу «Херсонське вище професійне комерційне училище» (далі — ДНЗ «ХВПКУ») приймаються громадяни України.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом до ДНЗ «ХВПКУ» здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» та спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та освітньої субвенції, що надається з Державного бюджету України на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів на умовах державного та/або регіонального замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної власності.

1.6. Прийом громадян понад державне та/або регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

2. Приймальна комісія

2.1. Прийом до ДНЗ «ХВПКУ» здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор ДНЗ «ХВПКУ», який наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

2.3. Приймальна комісія:

— організовує прийом заяв та документів;

— проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

— організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

— приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування на навчання до ДНЗ «ХВПКУ», оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

— організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

— вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.4. Правила прийому доводяться до відома вступників через web-сторінку ДНЗ «ХВПКУ» (www.hvpku.ks.ua), інформаційні стенди, оголошення, буклети тощо.

2.5. Прийом учнів на навчання до ДНЗ «ХВПКУ» здійснюється за державним та/або регіональним замовленням з наступних ліцензованих професій:

5220 Продавець продовольчих товарів 4 розряду, 4211 контролер- касир 2 розряду

5220 Продавець непродовольчих товарів 4 розряду, 4211 контролер- касир 2 розряду

-на базі базової загальної середньої освіти.

Термін навчання — 3 роки.

Без обмежень за статтю, віковими та медичними

показниками.

Форма навчання — денна.

Обсяг прийому — 25 осіб

— на базі базової загальної середньої освіти.

Термін навчання — 3 роки.

Без обмежень за статтю, віковими та медичними показниками.

Форма навчання — денна.

Обсяг прийому — 25 осіб.

5122 Кухар 4 розряду, 7412 кондитер 3 розряду

— на базі базової загальної середньої освіти.

Термін навчання — 3 роки 5 місяців.

Без обмежень за статтю, віковими та медичними показниками.

Форма навчання — денна.

Обсяг прийому — 75 осіб.

5220 Продавець непродовольчих товарів 4 розряд

— на базі повної загальної середньої освіти.

Термін навчання — 1 рік

Без обмежень за статтю, віковими та медичними показниками.

Форма навчання — денна.

Обсяг прийому — 25 осіб.

5220 Продавець продовольчих товарів 4 розряд

на базі повної загальної середньої освіти.

Термін навчання — 1 рік

Без обмежень за статтю, віковими та медичними показниками.

Форма навчання — денна.

Обсяг прийому — 25 осіб.

5122 Кухар 4 розряд

на базі повної загальної середньої освіти.

Термін навчання — 1 рік 5 місяців

Без обмежень за статтю, віковими та медичними показниками.

Форма навчання — денна.

Обсяг прийому — 30 осіб.

5123 Бармен 4 розряд

на базі повної загальної середньої освіти.

Термін навчання — 6 місяців.

Без обмежень за статтю, віковими та медичними показниками.

Форма навчання — денна.

Обсяг прийому — 25 осіб.

2.6. Усім випускникам, які завершили повний курс первинної професійної підготовки й успішно склали державну кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду або категорії та видається диплом державного зразка.

2.7. Слухачам, які опанували курс професійно-технічного навчання, успішно склали кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду або категорії та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

IIІ ступінь навчання здійснюється за наявності освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за відповідним напрямом згідно критеріям переводу (зарахування) на наступний курс та рішення конкурсної комісії за професією:

5123 Бармен 5 розряду

— на базі професійної та повної загальної середньої освіти.

Термін навчання — 4 місяця.

Без обмежень за статтю, віковими та медичними показниками.

Форма навчання — денна.

Обсяг прийому — 15 осіб

5122 Кухар 5 розряд

на базі повної загальної середньої освіти.

Термін навчання — 5 місяців

Без обмежень за статтю, віковими та медичними показниками.

Форма навчання — денна.

Обсяг прийому — 45 осіб.

5220 Продавець продовольчих товарів 5 розряд 

на базі повної загальної середньої освіти.

Термін навчання — 4 місяці

Без обмежень за статтю, віковими та медичними показниками.

Форма навчання — денна.

Обсяг прийому — 30 осіб.

2.8. На денну форму навчання приймаються громадяни, які за станом здоров’я здатні здобути професії, вказані у п.2.5 Правил, про що засвідчує медична довідка форми 086-у з відповідним висновком лікаря.

2.9. Вступні випробування з усіх професій проводяться для абітурієнтів у вигляді співбесіди.

Порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал, порядок розгляду оскаржень результатів рейтингових балів розглянуті та затверджені педагогічною радою ДНЗ «ХВПКУ» до початку роботи приймальної комісії.

2.10. У разі, якщо вступники мають однаковий конкурсний бал, і не мають жодних пільг для вступу, передбачених розділом 5 Правил прийому, переважне право на зарахування надається дітям з багатодітних сімей; з сімей де є тільки один із батьків; учням, які пройшли профільне навчання; які вже працювали за обраними для навчання професіями і бажають підвищити кваліфікаційний рівень тощо.

2.11. Приймальна комісія працює щоденно з понеділка по п’ятницю з 08.00 до 16.00.

3. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисту заяву про вступ до ДНЗ «ХВПКУ» із зазначенням обраної професії, форми навчання, місця проживання, до якої додають:

— документ про освіту (оригінал або його завірену копію) та дві копії;

— медичну довідку форми 086-у з підтвердженням професійної придатності та дві її копії;

— 6 фотокарток розміром 3×4 см

— Карту щеплень та три її копії;

— Характеристику;

— Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження — для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство);

— Ідентифікаційний номер ( 3 копії);

— копії документів, що дають право на пільги для вступу в навчальний заклад.

Усі копії документів завіряються в установленому порядку.

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ (договір-направлення, угоду тощо).

4. Умови прийому

4.1. Прийом до ДНЗ «ХВПКУ» проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

— за рейтинговим списком вступників;

— за результатами середнього балу свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього балу атестата про повну загальну середню освіту, якості знань учня;

— за результатами співбесіди;

— за критеріями переводу на ІІІ ступінь навчання .

Зарахування абітурієнтів проводяться в два етапи: 31 липня та 27 серпня ( на вільні місця) для абітурієнтів.

Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів при наявності звільнених місць.

4.2. Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

4.3. Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації здійснюється у відповідності до ліцензованих обсягів на підставі поданої заяви або шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту»

5. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

— особи, яким відповідно до ст.12 п 22 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано переважне право;

— діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

— діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

— особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

— особи, яким відповідно до Закону України від 14.05.2015 року № 425-VІІІ «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти» надано таке право;

— особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, — за умови одержання громадянами цієї категорії позитивного результату під час проходження співбесіди;

— діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

— випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

— випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

— учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

— особи, які вступають до ДНЗ «ХВПКУ» за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список вступників, що рекомендовані до зарахування на навчання до ДНЗ «ХВПКУ» за обраною формою навчання. Рекомендовані до зарахування на навчання до ДНЗ «ХВПКУ» вступники обов’язково надають оригінал документу про освіту.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до ДНЗ «ХВПКУ» здійснюється наказом директора.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до ДНЗ «ХВПКУ» може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх — його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.1. 5.7. Зарахування до ДНЗ «ХВПКУ» на навчання здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та освітньої субвенції, що надається з Державного бюджету України на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів на умовах державного та/або регіонального замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної власності.

6. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ДНЗ «ХВПКУ». На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного та/або регіонального замовлення на прийом з окремих професій навчальний заклад може проводити додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до ДНЗ «ХВПКУ», а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати рейтингу, зберігаються протягом 3-х місяців, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.6 Прийом документів від вступників починається 1 червня і завершується 27 серпня.

6.7 Контроль за дотриманням Правил прийому на навчання до Державного навчального закладу «Херсонське вище професійне комерційне училище» на 2018 рік здійснюється Міністерством освіти і науки України, Департаментом освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації.

Умови прийому абітурієнтів до навчального закладу розглянуті педагогічною радою.