ХВПКУ: хто ми є?

Державний навчальний заклад "Херсонське вище професійне комерційне училище" (ХВПКУ) — одноліток нашої незалежної держави, створено на  базі Херсонського технікуму радянської торгівлі;  закладу, який здійснював підготовку фахівців з середньою освітою за денною та заочною  формою навчання з 1969 року.

Технікум був кузнею висококваліфікованих робітників для радянської торгівлі та громадського харчування.

Після  здобуття незалежності відбулись зміни в житті, політиці, промисловості, економіці.

У 1993 році  відбулось злиття бази технікуму та професійно-технічного училища №15.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 146 від 19.05.1993р. було  створено новий  навчальний заклад – Вище професійне комерційне училище № 15. З метою приведення назви Вищого професійного комерційного училища у відповідність до сучасних вимог і напрямів підготовки кваліфікованих кадрів, наказом Міністерства освіти і науки України від 20 жовтня 2003 року № 701 була замінена назва закладу на Херсонське вище професійне комерційне училище.

Нелегким був шлях формування, становлення й удосконалення ДНЗ "ХВПКУ". Він став  одним із небагатьох в Україні закладів нового типу, в якому здійснюється  підготовка, перепідготовка  і підвищення кваліфікації працівників торговельного, бухгалтерського, технологічного напрямків.

Перехід підприємств на ринкові умови вимагав створення системи підготовки робітників, які б гнучко реагували на запити підприємств різних рівнів та вимог науково-технічного прогресу. У зв'язку з цим ХВПКУ почало готувати майбутніх фахівців за ступеневою формою навчання. На другому ступені здобувається робітнича професія, а на третьому – освітньо-кваліфікаційний рівень „молодший спеціаліст”.

Навчальний заклад здійснює ступеневу підготовку фахівців торгівлі та громадського харчування і надає повну загальну середню освіту.

ІІ ступінь – підготовка кваліфікованих робітників за професіями:

 • продавець продовольчих товарів;
 • продавець непродовольчих товарів;
 • контролер – касир;
 • кухар;
 • офісний службовець (бухгалтерія);
 • офіціант;
 • бармен.ІІІ ступінь – підготовка молодших спеціалістів за спеціальностями:

 • технологія харчування;
 • товарознавство та комерційна діяльність.


Навчальний заклад тісно співпрацює з обласним центром зайнятості за програмами підготовки та перепідготовки незайнятого населення за десятьма професіями. Це дає змогу отримувати позабюджетні кошти, які використовуються для зміцнення матеріально-технічної бази.

За 18 років свого існування училище значно покращило і розширило навчальну і матеріально-технічну базу.

Державний навчальний заклад «Херсонське вище професійне комерційне училище» – це 29 навчальних кабінетів, три комп’ютерні класи, в яких працюють 65 комп'ютерів, з них 43 – придбані за власні кошти. Училище має вихід у мережу Internet.

В навчальному закладі є дві сучасно обладнані кухні – лабораторії, навчальні кімнати для кухарів, офіціантів, барменів. Кафе-бар, їдальня, кондитерський цех виконують такі функції: організація харчування, база практики, залучення додаткових коштів та організація дозвілля учнів.

В оснащених  відповідно до вимог навчальних кабінетах „Технології харчування”, „Обслуговування підприємств громадського харчування”, „Ресторанного бізнесу”, „Торговельно-технологічного обладнання” створені всі умови для рівного доступу до якісної освіти.

Заняття в лабораторіях і кабінетах проводяться з використанням мультимедіа  і програмного забезпечення рекомендованого Міністерством освіти і науки України, а також розробленого майстрами виробничого навчання і викладачами училища.

У Херсоні існує мережа супермаркетів і гіпермаркетів („Оскар”, „Альф”, „Сільпо”, „Антал”, „Велика кишеня” та інші), підприємств типу „бістро”, які потребують спеціалістів високої фахової підготовки.

З кращими підприємствами міста і області налагоджено механізм соціального партнерства. Учні училища проходять в них різні види практичної підготовки з професій, а також працевлаштовуються по закінченню училища. Училище тісно співпрацює з міським і обласним центром зайнятості, здійснюючи  курсову підготовку незайнятого населення з 10 професій.

Статистичні дані свідчать, що сьогодні 30%  випускників  продовжують навчання за фахом у вищих навчальних закладах різного рівня акредитації, 68% випускників працевлаштовані в мережі підприємств торгівлі та громадського харчування Херсона і області.

Педагогічну діяльність училища здійснюють 71 педагогічний працівник, серед них: викладачів вищої та І категорії - 80%, в числі яких нагороджені знаком „Відмінник освіти і науки України” - 20%, майстрів, що мають педагогічне звання (І і ІІ категорії) – 40%

Педагогічний колектив ДНЗ «ХВПКУ» має певний досвід проведення експериментальної роботи в галузі теорії і методики професійно-технічної освіти.

На базі училища здійснювались експерименти за державними замовленнями:
Апробація проектів державних стандартів за професіями:

 • "кухар";
 • "офісний службовець (бухгалтерія)"

Апробація комп’ютерних програм навчального призначення:

 • "Віртуальна фізична лабораторія",
 • "Бібліотека електронних наочностей",  
 • "Шкільний курс  хімії",
 • Система перевірки знань, проведення олімпіад та конкурсів "Олімп".


Методична робота в училищі спрямована на розвиток творчої особистості педагогів і учнів.

Головні зусилля колективу зосереджені на ефективному впровадженні таких інноваційних технологій, як:

 • інформаційні;
 • проектна;
 • розвивального навчання;
 • випереджального навчання;
 • інтерактивного навчання.


Рівень педагогічної майстерності працівників училища протягом останніх років значно зріс. У цьому відіграла певну роль система методичної роботи, сконцентрована навколо науково-методичної проблеми „Формування особистісного потенціалу учнів та розвиток їх творчих здібностей шляхом впровадження інноваційних технологій”.

Методична робота в училищі здійснюється в таких основних напрямках:

 • підвищення педагогічної майстерності викладачів та майстрів виробничого навчання через оптимальну структуру методичної роботи;
 • впровадження в практику нових технологій у різних інформаційно-методичних формах – колективних, групових, індивідуальних;
 • інтенсифікація навчального процесу за рахунок використання комп'ютерних програм і технологій;
 • модернізація та удосконалення матеріально-технічної бази методичного кабінету, поповнення його навчально-методичними посібниками, розробками, періодичними виданнями;
 • створення банку інформації щодо освітніх проектів, методик, технологій навчання.


Поштовхом  до фахового зростання є  традиційні тижні професійного та предметного спрямування, інтерактивні засідання круглих столів,  інтеграційні діалоги методичних комісій навчального закладу.

На базі училища проводяться обласні семінари викладачів та майстрів виробничого навчання, конкурси професійної майстерності, майстер-класи, в яких учні, викладачі, майстри виробничого навчання постійно беруть активну участь. За останні роки педагогічний колектив училища та учні посіли призові місця у таких конкурсах:

 • обласний конкурс на кращу організацію методичної роботи - І місце,  2009р.
 • Всеукраїнський  конкурс на кращу організацію роботи практичного психолога -  ІІ місце, 2009р.
 • Всеукраїнський  конкурс «Роль бібліотеки ПТНЗ у формуванні професійної компетентності робочих кадрів» -  ІІ місце, 2010р.
 • обласний конкурс на краще  КМЗ з предмету «Біологія»- І місце,2010р.
 • обласний конкурс на кращий навчальний фільм   з професії «Кухар»- ІІ і ІІІ місце
 • обласний конкурс на краще КМЗ лабораторії з професії «Продавець»- І і ІІ місце
 • культурологічний проект «Барви рідної землі», координатором якого є Жорова О.З. став фіналістом Всеукраїнського конкурсу благодійних проектів «Добро починається з тебе»,2010р.
 • участь в ІV обласному огляді-конкурсі художньої творчості “Надія-Молодість-Майбутнє» серед учнівської молоді ПТНЗ, присвяченого 65-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні, 2010 (отримали 4 дипломи І ступеня і 5 дипломів ІІ ступеня)
 • участь в обласному конкурсі виконавців естрадної пісні «Карусель мелодій» (Арутюнян А. – диплом ІІ ступеня, Грищенко О. – диплом номінанта), 2010
 • учні ХВПКУ  Журавльова Д., Зеленська Н.  стали дипломантами ІХ обласного  конкурсу віршованої поезії «Поетичний вернісаж» (Дипломи І і ІІ степеня)
 • участь в обласній Спартакіаді серед учнів ПТНЗ
 • учні Арутюнян Арут, Грищенко Олександр, Зеленський Віктор стали учасниками телевізійного проекту «Зіркова хвиля». Арутюнян Арут отримав диплом переможця.


У 2007 році, з метою переведення діяльності училища на засади інноваційного розвитку, педагогічний колектив розпочав роботу над довгостроковим проектом інноваційного розвитку (2007-2012р.) Херсонського вищого професійного комерційного училища “Від підніжжя – до майстерності, від майстерності – до Олімпу”, автором якого є директор навчального закладу Олімська Є.П.

З січня 2007 року колектив училища здійснює навчально-виховну роботу згідно з розробленою програмою інноваційного розвитку на період до 2012 року, яка передбачає функціонування, інноваційні зміни та подальший розвиток  училища, створення образу майбутньої моделі закладу, реалізацію шляхів та засобів переходу до нової моделі,
впровадження інноваційних технологій розвитку, підвищення успішності, результативності, дієвості, якості та ефективності навчального закладу.

У навчальному закладі склалася певна система виховної роботи, результатом якої є виховання любові до обраної професії, інтересу до знань, розвиток творчих здібностей учнів, їх естетичних  смаків та вподобань, формування всебічно-розвинутої особистості з почуттям відповідальності, високої духовності. Враховуючи сучасні вимоги до виховного процесу в навчальному закладі, у нашому училищі  створена програма творчого розвитку і саморозвитку на базі особистісного підходу, яка дозволяє здійснювати завдання виховання, що у свою чергу призводить до вироблення специфічної структури виховної роботи..

В навчальному закладі склались певні виховні традиції, які постійно оновлюються і розвиваються за рахунок використання інноваційних технологій виховання, поширення форм і методів роботи, залучення здобутків  системи учнівського самоврядування.

Технологія виховного процесу в училищі здійснюється в проектній діяльності
«Виховання духовної культури особистості та створення умов для формування ціннісних орієнтацій учнівської молоді»
Основна парадигма, за якою працює навчальний заклад, - гармонія духовного, психічного і фізичного з метою виховання творчої, високо інтелектуальної, конкурентоспроможної, компетентної особистості.

Реалізація проекту здійснюється через:

 • Навчально-методичну роботу за проблемою через самоосвіту класних керівників;
 • Педагогічну методику «Забезпечення відповідних умов для розвитку фізично,  психічно, духовно здорової особистості»;
 • Діяльність методичного об’єднання класних керівників;
 • Загальноколективну позакласну діяльність;
 • Впровадження інноваційних технологій для ефективного розвитку духовності учнів;
 • Діяльність творчої групи класних керівників, що працює над проблемою: «Формування духовності особистості на засадах християнських цінностей в умовах закладу освіти нового типу»;
 • Діяльність учнівського самоврядування «країна Екодем»;
 • Роботу психологічної служби;
 • Системну роботу бібліотеки;
 • Роботу клубів,  секцій, гуртків


Працівники навчального закладу віддають перевагу різноманітним активним формам вихованої роботи. Для молоді проводяться різнопланові культурно-освітні заходи: брейн-ринги, свята, благодійні акції, вечори відпочинку, конкурси. Однією з цікавих форм виховання є робота “Салону мистецтв”, “Клубу за інтересами”, “Майстерня професіоналів”, “Студії фітодизайну”, „Хореографічної студії”, гуртку „Художнє слово”, секцій волейболу і тенісу.

Учнівська молодь училища залучається для пошукової історико-краєзнавчої, літературно-мистецької діяльності. Ефективним засобом естетичного виховання молоді є навчально-виховна робота, котра проводиться в гуртках художньої творчості і професійної спрямованості.

Сьогодні на педагогічний колектив покладено важливе завдання – виховання студентської молоді. Здійснити його можна лише усвідомивши, що кожна мить нашого життя є неповторною і треба скористатися нею задля виховання людини, виховання конкурентоспроможного фахівця.


Дивись ХВПКУ на карті великого розміру