пр. Сенявина 26, Херсон  (0552) 33 80 35  015hvpku@i.ua

Методична комісія товарознавчих та організаційно-технологічних дисциплін

Проблема, над якою працює методична комісія: «Впровадження компетентністного підходу у навчально-виховний процес»

Metodychna komisiya tovaroznavchykh ta orhanizatsiyno-tekhnolohichnykh dystsyplinСевериненко Тетяна Ігорівна голова методичної комісії, викладач вищої кваліфікаційної категорії з товарознавства продовольчих товарів

Освіта: вища,  Одеський інститут народного господарства,  1978 р.

Спеціальність: Товарознавство та організація торгівлі продовольчими товарами

Кваліфікаційна категорія: Спеціаліст вищої категорії

Методична проблема: Впровадження інтерактивних форм і методів організації навчальної діяльності учнів — шлях до підвищення професійної майстерності і конкурентоспроможності на ринку праці.

Metodychna komisiya tovaroznavchykh ta orhanizatsiyno-tekhnolohichnykh dystsyplin

Морозова Алевтина Василівна викладач вищої кваліфікаційної категорії з охорони праці та безпеки життєдіяльності

Освіта: вища,  Херсонський індустріальний інститут 1993 р.

Спеціальність за дипломом: автоматизація технологічних процесів і виробництв

Методична проблема: Впровадження інформаційних і телекомунікативних технологій у навчальний процес

Metodychna komisiya tovaroznavchykh ta orhanizatsiyno-tekhnolohichnykh dystsyplinСтаднік Оксана Іванівна Старший майстер, викладач  вищої кваліфікаційної категорії з контрольно-касового обладнання

Освіта: вища,  Київський інститут народного господарства, 1985 р.

Спеціальність за дипломом: Товарознавство та організація торгівлі непродовольчими товарами

Методична проблема: Формування професійної компетентності учнів через впровадження інформаційно-телекомунікативних та новітніх виробничих технологій.

Metodychna komisiya tovaroznavchykh ta orhanizatsiyno-tekhnolohichnykh dystsyplin

Гуленко Тетяна Василівна викладач першої кваліфікаційної категорії з організації та технології торговельного процесу

Освіта: вища,  Одеський інститут народного господарства, 1982 р.

Спеціальність за дипломом: «Товарознавство та організація торгівлі непродовольчих товарів»

Методична проблема: Впровадження новітніх технологій в процесі навчальної діяльності.

Metodychna komisiya tovaroznavchykh ta orhanizatsiyno-tekhnolohichnykh dystsyplinСтоляренко Алла Миколаївна викладач другої кваліфікаційної категорії з товарознавства непродовольчих товарів

Освіта: вища, Полтавський університет економіки і торгівлі, 2014 р

Спеціальність за дипломом: «Товарознавство та комерційна діяльність»

Херсонський державний університет в 2010р., педагогіка і методика середньої освіти викладач Історії

Методична проблема: Впровадження інтерактивних форм і методів організації навчальної діяльності учнів — шлях до підвищення професійної компетентності учнів.

Metodychna komisiya tovaroznavchykh ta orhanizatsiyno-tekhnolohichnykh dystsyplin

Мількевич Тетяна Іванівна викладач комерційної діяльності

Освіта: вища, Полтавський університет економіки і торгівлі, 2011 р.

Спеціальність за дипломом: «Товарознавство та комерційна діяльність»

Методична проблема: Формування професійної компетенції учнів через впровадження інноваційних технологій

Metodychna komisiya tovaroznavchykh ta orhanizatsiyno-tekhnolohichnykh dystsyplinЖорова Олена Зіновіївна викладач психології

Освіта: вища, Херсонський державний університет, 2010р.

Спеціальність за дипломом: Психологія

Методична проблема: Розвиток комунікативних здібностей учнів  через впровадження інноваційних технологій.

Metodychna komisiya tovaroznavchykh ta orhanizatsiyno-tekhnolohichnykh dystsyplin

Мирончук Раїса Петрівна майстер виробничого навчання, педагогічне звання: «Майстер виробничого навчання ІІ категорії», 15 розряд

Освіта: молодший спеціаліст, Херсонський комерційний технікум,  1992 р.

Спеціальність за дипломом: «Товарознавство та організація торгівлі продовольчими товарами»

Методична проблема: Застосування інноваційних форм і методів при проведені інструктажів

Metodychna komisiya tovaroznavchykh ta orhanizatsiyno-tekhnolohichnykh dystsyplinСидоренко Лариса Михайлівна майстер виробничого навчання, 15 тарифний розряд:

Освіта: середньо-спеціальна,  Дніпропетровський політехнічний технікум, 1984 р.

Спеціальність за дипломом: «Товарознавство та комерційна діяльність»

Методична проблема: Формування професійних компетентностей під час виробничого навчання.

Metodychna komisiya tovaroznavchykh ta orhanizatsiyno-tekhnolohichnykh dystsyplinMetodychna komisiya tovaroznavchykh ta orhanizatsiyno-tekhnolohichnykh dystsyplin

Петренко Алла Володимирівна майстер виробничого навчання, 15 тарифний розряд

Освіта: вища,  Донецький комерційний інститут, 1993 р.

Спеціальність за дипломом: «Товарознавство та організація торгівлі продовольчими товарами»

Методична проблема: Впровадження навчальних та виробничих технологій  — шлях до формування професійної компетентності учнів.

Metodychna komisiya tovaroznavchykh ta orhanizatsiyno-tekhnolohichnykh dystsyplinОліфірук Володимир Володимирович майстер виробничого навчання, 13 тарифний розряд

Освіта: Державний навчальний заклад «Херсонське вище професійне комерційне училище»,  молодший спеціаліст,  2012 р.

Спеціальність за дипломом: «Товарознавство та комерційна діяльність»

вища, ВНЗ «Укоопспілки» Полтавський університет економіки і торгівлі, 2016р. Спеціальність: «Товарознавство та комерційна діяльність«, кваліфікація-спеціаліст з товарознавства і комерційної діяльності.

Методична проблема: Впровадження компетентністного підходу під час виробничого навчання.

Metodychna komisiya tovaroznavchykh ta orhanizatsiyno-tekhnolohichnykh dystsyplin

Москаленко Наталія Володимирівна майстер виробничого навчання, педагогічне звання: «Майстер виробничого навчання ІІ категорії», 15 тарифний розряд

Освіта: середня спеціальна,  Дніпропетровський технікум радянської торгівлі, 1981 р.

Спеціальність за дипломом: «Товарознавство та організація торгівлі непродовольчими товарами»

Методична проблема: Впровадження новітніх технологій в процесі виробничого навчання.

Metodychna komisiya tovaroznavchykh ta orhanizatsiyno-tekhnolohichnykh dystsyplinЗабродіна Олена Сергіївна майстер виробничого навчання, 12 тарифний розряд

Освіта: Державний навчальний заклад «Херсонське вище професійне комерційне училище»,  молодший спеціаліст,  2012 р.

Спеціальність за дипломом: «Товарознавство та комерційна діяльність»

Методична проблема: Впровадження компетентністного підходу під час виробничого навчання.

Metodychna komisiya tovaroznavchykh ta orhanizatsiyno-tekhnolohichnykh dystsyplin

Калініна Ніна Олександрівна майстер виробничого навчання, 14 тарифний розряд

Освіта: середня спеціальна, Херсонський кооперативний технікум,  1969 р.

Спеціальність за дипломом: «Товарознавство та організація торгівлі продовольчих та непродовольчих товарів»

Методична проблема: Організація самостійної роботи учнів в процесі виробничої діяльності.

Методична комісія обліково-економічних дисциплін
Попередній пост
Методична комісія технологічних дисциплін
Наступний пост