пр. Сенявина 26, Херсон  (0552) 33 80 35  015hvpku@i.ua

Методична робота педагогів

Здійснення повноцінних результативних змін в діяльності ПТНЗ неможливе без високого рівня науково-методичного забезпечення і стабільно творчо працюючих педагогічних працівників. Система підвищення професіоналізму педагогічних працівників — це цільовий комплекс взаємопов’язаних і взаємообумовлених організаційно-змістовних компонентів. Методична робота — основний компонент цієї системи, так як здійснюється практично постійно і найбільш повно враховує запити та потреби педагогічних працівників, більш динамічно реагує на потреби педагогічної практики.

Методична робота в нашому закладі посідає важливе місце в системі підвищення професійного рівня й педагогічної майстерності викладачів.

Основні завдання методичної роботи в училищі визначаються Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», Національною доктриною розвитку освіти в Україні, Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах, Положенням про організацію методичної роботи, Статутом училища та іншими нормативними документами в галузі освіти з урахуванням досвіду педагогічних працівників училища, перспектив його розвитку.

Структура методичної роботи

Педагогічний колектив ДНЗ «Херсонське вище професійне комерційне училище» працює над реалізацією науково-методичної проблеми» — «Формування професійної компетентності учнів шляхом впровадження інноваційних технологій».

Координатором усієї методичної роботи з питань запровадження інноваційних технологій в училищі є методична рада, яка на своїх засіданнях визначає основні напрямки методичної роботи закладу на навчальний рік, шляхи удосконалення методичної та навчально-виховної роботи, розглядає теоретичні питання, визначає основні аспекти практичної реалізації та застосування новацій, вивчає їхню доцільність та результативність, розробляє методичні рекомендації з використання педагогічного досвіду, розробляє заходи з підвищення професійної майстерності викладачів та майстрів виробничого навчання, затверджує плани роботи методичних комісій.

Організовують методичну роботу методисти Перетяпко М.М., Клименко О.В. Головна мета науково-методичної роботи полягає в допомозі педагогічним працівникам у розвитку, вдосконаленні та підвищенні їх професійно-педагогічної компетентності, активізації творчого потенціалу, формуванні здатності швидкої адаптації в умовах, що постійно змінюються. Участь у методичній роботі є невід’ємною складовою професійної діяльності педагога, про що зазначено в ст. 56 Закону України «Про освіту»: обов’язок педагогів — «постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру».

Методична робота як багатогранний і творчий процес, що складається з комплексу систематичної, цілеспрямованої діяльності педагогів, сприяє підвищенню науково-теоретичного і культурного рівнів, вдосконаленню психолого-педагогічної та професійної підготовки.

Таким чином, основним завданням методичної роботи є допомога педпрацівникові у створенні індивідуальної творчої лабораторії, в якій би він міг вивчати та впроваджувати у власну педагогічну практику досягнення передового педагогічного досвіду, педагогічної та суміжних із нею наук, проводити власні експериментальні дослідження, на основі яких вибудовувати індивідуальний творчий стиль, що дозволяло б йому бути на висоті поставлених перед ним освітніх завдань.

В училищі розпочата робота над довгостроковим загальноучилищним проектом «Фахівцям майбутнього — майстерність та професіоналізм» на період 2014-2018р.р.

Для здійснення методичної роботи в училищі працює методичний кабінет, в якому створені всі умови для індивідуальної та колективної форм роботи.

В нашому училищі методичний кабінет — це консультативний та інформаційний центр. Перш за все, тут зібрана та систематизована документація з різних напрямів роботи. Вона знаходиться в тематичних папках, на динамічних стендах із змінною інформацією, в базі даних комп’ютера. Створена картотека методичної літератури, банк даних інноваційних виробничих технологій.

З метою підвищення ефективності самоосвітньої діяльності викладачів та майстрів виробничого навчання в методичному кабінеті училища створено робоче місце педагога, яке забезпечено необхідною комп’ютерною технікою: комп’ютером, сканером, принтером. Є підключення до мережі Інтернет та зроблені посилання на сайти МОНУ, НМЦ ПТО у Херсонській області, Департаменту освіти і науки молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації для швидкого отримання інформації . На робочому столі комп’ютера є електронні адреси освітніх веб-ресурсів, що дає можливість оперативно набувати інформацію.

На робочому місці педагога підібрані та систематизовані комп’ютерні диски з інформацією про різні напрямки діяльності педагога.

  • методичні розробки уроків,позаурочних заходів;
  • портфоліо методичних комісій, викладачів, майстрів втробничого навчання;
  • звіти про роботу методичних комісій;
  • презентації проектів;
  • психологічний консалтинг;
  • на допомогу класному керівнику.

Але найзручнішим для користування викладачами та майстрами виробничого навчання виявився створений електронний методичний банк, розміщений на з᾽ємному жорсткому диску. Він включає інформацію з усіх напрямків роботи училища, передовий педагогічний досвід викладачів і майстрів в/н училища, області, України. Зручна панель навігації електронного методичного банку дозволяє забезпечити швидкий доступ до кожного розділу та будь-якої інформації.

В училищі ефективно працює Школа перспективного педагогічного досвіду — керівник — Гаврилюк І А. заняття якої сплановані так, щоб її учасники успішно застосовували знання педагогіки на практиці та постійно вдосконалювали свою професійну майстерність.

Творчістю та професіоналізмом відзначаються викладачі вищої категорії — Севериненко Т.І., Альошин В.В., Турченков С.І., Григор`єва С.Я., Бережна Л.В., та педагоги із званнями — Мірошниченко О.В., Гаврилюк І.А., Буднік Н.О., які є наставниками при стажуванні у новопризначених викладачів.

Навчальний процес в училищі забезпечують 43 викладачі, з них: вищу кваліфікаційну категорію мають 19 осіб (44.2%), першу категорію — 10 (23,3 %), другу категорію 4 особи (9,2%), спеціаліст — 10 (23,3%). Звання «старший викладач» має 1 особа (2,3%). Звання «викладач-методист» мають 2 викладачі (4,6%).

З метою підвищення свого кваліфікаційного рівня викладачі відповідно до графіка проходять курси підвищення кваліфікації на базі НАПН України, Університеті менеджменту освіти, Інституті післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників. м. Донецька, Комунальному вищому навчальному закладі «Херсонська Академія неперервної освіти Херсонської обласної ради».

Індивідуальна методична робота педагогічних працівників здійснюється шляхом:

  • взаємовідвідування уроків (результати записуються в книзі і обговорюються на засіданнях методичних комісій);
  • написання методичних розробок, з якими педагогічні працівники знайомлять педагогічний колектив на семінарах та оглядах-конкурсах;
  • проведення відкритих уроків (обов’язково проходить з обговоренням результатів).

Колектив наполегливо спрямовує свої зусилля на перетворення училища на сучасний заклад з підготовки кваліфікованих робітників. Спільна діяльність викладачів, майстрів виробничого навчання спрямована на втілення нових інформаційних та педагогічних технологій навчання.

День Соборності України
Попередній пост
Конкурс Відродження
Наступний пост